وبلاك طرفداران كشتي كج


تغديم به بچه هاي با حال علي كندي.محسن بابايي.جوادبنبيي.علي پيكنيك.حسام جني.سجادبلك وتمامي بچه هاي فاز2

سلام امروز تاریخچه لدر مچ رو براتون آماده کردم:

 

 

 برنده  بازنده  تاریخ  توضیح
 برت هارت  شان مایکل  1992  اینترکانتینتال
 رازور رامون  شان مایکل  1994  رسلمنیا 10، اینترکانتینتال
 جف جرت  رازور رامون  1995  اینترکانتینتال
 شان مایکل  رازور رامون  1995  سامراسلم، اینترکانتینتال
 شان مایکل  گلداست  1996  WWF
 تریپل اچ  راک  1998  اینترکانتینتال
 بیگ باسمن  من کایند  1998  هاردکور
 راک  من کایند  1999  WWF
 وینس و شین مک من  استون کلد  1999  کینگ آو ده رینگ
 هاردی بویز  ادج و کریسچن  1999  نومرسی
 ادج و کریسچن  هادی بویز و دادلی بویز  2000  رسلمنیا،ولد تگ تیم
 هاردی بویز  ادج و کریسچن  2000  ولد تگ تیم
 کریس جریکو  کریس بنوا  2001  رویال رامبل، اینترکانتینتال
 RVD  جف هاردی  2001  سامر اسلم،هادکور
 ادج  کریسچن  2001  نومرسی،اینترکانتینتال
 RVD  ادی گوئررو  2002  نومرسی،اینترکانتینتال
 آندرتیکر  جف هاردی

 2002

 آندیسپیوتد چمپینشیپ
 RVD  جف هاردی  2002  اینترکانتینتال و اروپا
 ادی گوئررو و تاجیری  شلتون بنجامین و چارلی هاس  2003  جاجمنت دی،WWE  تگ تیم
 RVD  کریسچن  2003  اینترکانتینتال
 کریس جریکو  کریسچن  2004  آنفورگیون،اینترکانتینتال
 کرت انگل  مایک هایوود  2005                 -
 ری مستریو  ادی گوئررو  2005  سامراسلم
 ادج(+ لیتا)  مت هاردی  2005  لورز لیوز راء و مانی این د بانک
 سابو  RVD  2006  نامبر وان کانتندر ECW
 RVD  بیگ شو  2006  نامبر وان کنتندر ECW
 جف هاردی  جانی نیترو  2006  اینترکانتینتال
 پل لندن و بریان کندریک  MNM،هاردیز،ویلیام رگال و دیوتیلور  2006  آرماگادون،WWEتگ تیم
 جف هاردی  جانی نیترو  2006  اینترکانتینتال
             "             "             "              "
             "             "             "              "
 هاردیز  ولد گریتست تگ تیم  2007  وان نایت استند،ولد تگ تیم
 جف هاردی  کارلیتو  2007  اینترکانتینتال
 کریس جریکو  شان مایکل  2008  نو مرسی،ولد هوی ویت
 جف هاردی  ادج  2009  اکستریم رولز، ولد هوی ویت

:: نوع مطلب : DIARY ,